مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد هادی
نام خانوادگی:طلعتی
پست الکترونیک:MHTALATI1345@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

در 1345 در شهر شیراز به دنیاآمد..تحصیلات ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان را با موفقیت و معمولادر سطح نفرات اول یا دوم گذراند. در اواخر 1363 وارد حوزه علمیه شد و حدودا یکسال را در حوزه شیراز گذراند سپس برای دروس ادبیات عرب و تقویت آن راهی مشهد مقدس شد و حدود 3 الی 4 سال از محضر استاد مبرز ادبیات عرب حجت هاشمی خراسانی بهره مند گردید ودروس سیوطی و معالم و مختصر و مطول و مقامات حریری و مغنی را فرا گرفت و فقه واصول را از محضر آیات صالحی ،واعظی و سبزواری کسب فیض نمود. در سال 1369 راهی شهر مقدس قم شد و از اساتید برجسته حوزه حضرات آیات پایانی، ستوده، استادی،موسوی تهرانی، وجدانی فخر و صالحی و کریمی جهرمی تلمذ فقهی و اصولی در درسهای رسائل و مکاسب و کفایه نمود. در زمینه علوم عقلی از محضر اساتید صاحب نظر مصباح یزدی، انصاری شیرازی و فیاضی بهره فراوان برد. در زمینه مسائل اخلاقی از محضر آیات مشکینی، شب زنده دار استفاده اخلاقی نمود. در سال 1374 وارد درس خارج فقه و اصول شد  وبه مدت شش سال در دروس فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی ، میرزا جواد تبریزی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی شرکت جست و تقریرات آنها را ثبت و ضبط نمود. همزمان از محضر حکیم متاله آیت الله جوادی آملی در درسهای تفسیر استفاده وافر نمود . از همین سال برای آشنایی عمیق تر با مباحث فلسفه اسلامی و غرب وارد دانشگاه شد و تا مقطع فوق لیسانس در حد نفرات اول یا دوم دانشگاه با موفقیت سپری کرد.در 1380 پایان نامه خود را با عنوان ویتگنشتاین : دیدگاهی دینی؟ که ترجمه از متن انگلیسی همراه با مقدمه پژوهشی مترجم بود با درجه عالی با راهنمایی دکتر عبادیان، مشاوره آیت الله آملی لاریجانی و داوری استاد مصطفی ملکیان دفاع نمود. فعالیت های پژوهشی از سال 1370 در زمینه تعلیم وتربیت اسلامی با همکاری با مرکز تربیت مربی در قم آغاز شد. در سال 1374 به واحد فقه و حقوق  مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی پیوست ودر زمینه های ماخذ شناسی دو کار ماخذشناسی مسائل مستحدثه پزشکی و بیمه را به انجام رسانید و چاپ شد. فعالیت اصلی در زمینه فقه - پزشکی بود که حاصل آن کتاب " رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین از دیدگاه فقه وحقوق "بود. در همین سالها با واحد فلسفه وکلام نیز همکاری خود را آغاز نمود و در ابتدا چند مقاله از انگلیسی به فارسی ترجمه نمود . سپس دست بکار طرح پژوهشی اومانیسم شد که چاپ گردید . از سال 1380 به شیراز باز گشت و در حوزه ودانشگاه مشغول فعالیتهای علمی گردید . حاصل این فعالیتها تدریس تقریبا تمامی دروس سطح از ادبیات تا مکاسب و رسائل و کفایه بوده است . فعالیتهای اخیر بیشتر متمرکز بر مباحث فلسفی - کلامی و مباحث علوم قرانی شده است . هرچند هیچگاه فقه و اصول را از نظر دور نداشته است . امید که مقبول حضرت حق افتد.

هرچه گفتیم لیک اندر بسیج---- بی عنایات خدا هیچیم هیچ